Co zabrać na zajęcia wspinaczkowe?

 

- swobodny strój sportowy,

- picie,

- obuwie sportowe (na miejscu jest dostępne specjalne obuwie do wspinaczki),

- swój sprzęt wspinaczkowy jeśli ktoś posiada (na miejscu jest również dostępny),

- pisemną zgodę rodzica, w przypadku nieukończenia przez ucznia 18 lat, na udział w zajęciach,

- dużo pozytywnej energii :)